MOKYKLOS HERBAS

 


 MOKYKLOS HIMNAS


Mus rugsėjis kviečia mokyklon
Susirinkti į mielas klases.
Ir koridoriuj juoktis ir krykštaut
Valsui kviesti draugus ir drauges.
Mokykla, mums esi Karalienė,
O mes esame princai maži.
Pripažinti privalom kiekvienas
Kad mylėsim tave amžinai.
Didenybe, kviečiu jus pašokti
Ir pakrykštauti juoku vaikų...
Bėgs be rūpesčio metai ilgoki
Neprimins mums vaikystės klaidų.  


MOKYKLOS VĖLIAVA

 

 

Papildoma informacija