ŠIAME PUSLAPYJE RASITE INFORMACIJĄ APIE MOKYKLOS NUOSTATUS, DARBO TVARKOS TAISYKLES,VEIKLOS SRITIS, DARBO UŽMOKESTĮ, VIEŠUOSIUS PIRKIMUS, FINANSINES ATASKAITAS.

Papildoma informacija