2022ES SF paramos zenklas

2022KK projekto logo

 

FILMUKAS KK PRISTATYMAS

MOKINIŲ GYVENIMAS JONIŠKIO R. KRIUKŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE PO PAMOKŲ

PALENGVINTOS LIETUVIŲ K. IR MATEMATIKOS UŽDUOTYS 2 KLASEI

PALENGVINTO TURINIO UŽDUOTYS 8 KLASEI

DARBO GRUPĖ

JONIŠKIO R. KRIUKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PATIKSLINTAS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS 

JONIŠKIO R. KRIUKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS 

ATASKAITA UŽ 2020-2021 M. M.

ĮSIVERTINIMO ATASKAITA

2020kokybes krepselis03 logo

Kriukų pagrindinės mokyklos veiklos tobulinimo kokybės krepšelis

Nuo šių metų spalio mėnesio Kriukų pagrindinė mokykla dalyvauja ES struktūrinių fondų ir savivaldybių bendrai finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis“.

Mokyklos Kokybės krepšelio (specialių tikslinių lėšų mokykloms) skyrimo tikslas – mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas.

Kokybės krepšelio skyrimo uždaviniai:

  • padėti savivaldybėms sudaryti prielaidas ugdymo kokybei gerėti;
  • sumažinti bendrojo ugdymo kokybės skirtumus tarp savivaldybių, bendrojo ugdymo mokyklų, suteikiant konsultacinę ir finansinę pagalbą mokykloms.

Mokykla parengė dviejų mokslo metų mokyklos veiklos tobulinimo planą. Mokyklos veiklos tobulinimo plano pagrindu pasirašyta partnerystės sutartis su Nacionaline švietimo agentūra (NŠA) ir Joniškio rajono savivaldybe. Veiklos kokybės planas jau įgyvendinamas. Didelis dėmesys skiriamas mokinių pažangos pasiekimų konkretiems pokyčiams bei asmenybės kompetencijų ugdymui, sudarant platesnes galimybes, mokytojų tarpusavio paramos modelio sukūrimui bei įgyvendinimui.

2020psichologe

 

Papildoma informacija