IŠ PLENERO SUGRĮŽUS

Pasibaigus mokslo metams patys aktyviausi rajono dailės-technologijų mokytojai ir mokiniai dalyvavo plenere „Gimtinė pro rasos lašą“ Žagarės rajone, kurį organizavo dailės- technologijų mokytojų taryba.

Mūsų mokyklos mokinės: Rimantė Dičkalnytė, Samanta Sčegauskaitė, Odeta Ramonaitė, vos tik pasistatę palapines, džiaugėsi kūryba gamtoje.

Patyrinėję šių apylinkių kraštovaizdį mokiniai rado sau artimą motyvą, kurį fiksavo pasirinktomis priemonėmis, technikomis – piešė rašikliais, tapė guašu, akvarele, drožinėjo ar fotografavo...

Žinoma, pasivaikščiojus po žydinčias pievas, mišką, pasižvalgius po etnografines tradicijas puoselėjančią sodybą - kūrybinių idėjų daugiau negu laiko...Jaunieji kūrėjai taipogi labai nuoširdžiai bendradarbiavo ir judriųjų grupinių žaidimų metu.

Svetingas sodybos šeimininkas dalyvius vaišino kleckais, kvietė toliau skleisti plenerinės kūrybos idėją.

Aptarus sukurtus eskizus, piešinius, nusprendėme tęsti susitikimus rudenį- kursime kompozicijas ir organizuosime rajoninę parodą.

                                                                 Dailės-technologijų mokytoja metodininkė D.Butkienė


„ŠARKA" 2015

Antradienį 2015-06-09 stovyklos „Šarka“ metu su grupele kūrybiškai nusiteikusių mokinių iškeliavome į išskirtinę miestelio sodybą.

Įvairiais dirbiniais saviti tautodailininkės D.Radavičiūtės namai draugiškai atvėrė duris...Nustebino ideali darbo kambario- studijos tvarka. Molbertas iškalbingai kvietė pasigrožėti lietuvišku peizažu, palubėje kabantys sodai, audžiama juosta bylojo apie šeimininkės meilę tautos amatams, gamtai.

Susidomėję klausėmės, kaip dailininkė pasakoja apie paveikslų simboliką, laiką, reikalingą jiems sukurti, vaizdavimo motyvus, atlikimo technikas...

Pamačius paveikslus pastele, iškart paprašėme atskleisti šios technikos savitumą. Panorome kartu su menininke piešti gamtą. Iškalbingus debesis sukūrė Samanta, Greta, Viginta, Dovilė, Rimantė, Gintarė.

Darbštūs sodybos šeimininkai dar ir bitininkai, tad širdys apsalo ne tik nuo meno, draugiškumo, atvirumo, bet ir nuo šviežio medaus...

Pasigrožėję tapyba, piešiniais, sodais, pintais dirbiniais, spalvingais gėlynais, žaismingai grįžome į mokyklą...o rudenį su tautodailininke vėl susitiksime. (Dailės mokytoja).

Kita mokinių grupelė „Šarkos“ stovyklos metu susipažino, kokie buvo svarbiausieji šimtmečio išradimai: kompiuteris, mobilusis telefonas, lazeris, televizija, internetas. Susipažino, kokie tai buvo išradėjai. Informatikos kabinete mokiniai kūrė filmukus apie senuosius skaičiavimo įtaisus, kompiuterius ir jų dalis. Jie naudojo Windows Movie Maker ir Ulead VideoStudio programomis, sukurtus darbus pademonstravo visiems stovyklos dalyviams. (IT mokyt. V.Ruseckaitė).

 


 2015 M. TARPTAUTINĖ STOVYKLA KRIUKUOSE


DĖL MOKSLEIVIŲ SKATINIMO

2015 m. gegužės 18 d. Nr. M-19

Kriukai

Vadovaudamasis Kriukų pagrindinės mokyklos mokinių, mokytojų ir aptarnaujančio personalo

darbuotojų skatinimo tvarka ir darbo grupės siūlymu skiriu padėkas:

 

1. Už puikius mokymosi rezultatus:

 

1.1 Armandai Traškinaitei, I kl.mokinei;

 

1.2 Evelinai Paplauskaitei, II kl. mokinei;

 

2. Už puikius mokymosi rezultatus ir aktyvią popamokinę veiklą:

 

2.1. Vaidai Vaitiekūnaitei, I kl. mokinei;

 

2.2. Adrijai Misevičiūtei, I kl.mokinei;

 

2.3. Lukui Venckui, IV kl. mokiniui;

 

2.4. Medai Danieliūtei, IV kl. mokinei;

 

2.5. Karolinai Kazakevičiūtei, V kl. mokinei;

 

2.6. Dovidui Jankauskui, V kl. mokiniui;

 

2.7. Gritai Juškevičiūtei, VIII kl. mokinei.

 

3. Už aktyvią popamokinę veiklą:

 

3.1. Gabrieliui Dulevičiui, II kl. mok.;

 

3.2. Augustui Balčiūnui, III kl. mok.;

 

3.3. Lukui Petrauskui, IV kl. mok.;

 

3.4. Gintarei Venskutei, IV kl. mok.;

 

3.5. Aleksandrai Žemėpatytei, IV kl. mok.;

 

3.6. Vigintai Dičkalnytei, VII kl. mok.;

 

3.7. Gabijai Juozaitytei, VIII kl. mok.;

 

3.8. Gabrielei Skirvainytei, VIII kl. mok.;

 

3.9. Rimantei Dičkalnytei, VIII kl. mok.;

 

3.10. Kamilei Briedytei, IX kl. mok.;

 

3.11. Giedriui Barauskui, IX kl. mok.;

 

3.12. Odetai Ramonaitei, X kl. mok.;

 

3.13. Modestui Eitkevičiui, X kl. mok.;

 

3.14. Rokui Vaitekūnaui, X kl. mok.;

 

3.15. Aurimui Putnai, IX kl. mok.;

 

4. Už puikų mokyklos lankymą:

 

4.1. Benui Mikšiui, II kl. mok.;

 

4.2. Urtei Žvirgždaitei, III kl. mok.;

 

4.3. Airidui Bernotui, IV kl. mok.;

 

4.4. Andrėjai Rutkevilytei, V kl. mok.;

 

4.5. Dovilei Jokštytei, VII kl. mok.;

 

4.6. Gabrieliui Bračkui, VIII kl. mok.

 

4.7. Kamilei Juškevičiūtei, VIII kl. mok.

 

4.8. Ovidijui Tinkai. VIII kl. mok.

 

5. Už mokinio vertybinių nuostatų ugdymą, pagalbą mokyklai:

 

5.1. Laimai Misevičienei.

 

6. Už dukros puikų mokymąsi ir auklėjimą:

 

6.1. Vitalijai Bartkutei

 

7. Už pagalbą mokyklai:

 

7.1. Loretai ir Virginijui Petrauskams

 

7.2. Raimondai Vaitekūnaitei.

           Direktorius Vytautas Baltramaitis


2015 M. MENO ŠVENTĖ


 MENO ŠVENTĖS REPETICIJA


2015 M. PASKUTINIS SKAMBUTIS 


 TREČIOKAI SU KRIUKIETIŠKOMIS LAZDOMIS

Gegužės 25 dieną trečiokėliai išsiruošė į mokslo metų užbaigimo žygį pėsčiomis su kriukietiškomis lazdomis. Taip, taip - kriukietiškomis. Lazdos buvo pagamintos iš lazdyno ir pritaikytos vaikščiojimui. Labai panašios į šiaurietiškas, bet jos savos, kitokios, lietuviškos. O ir žygiuoti su tokiomis lazdomis vienas malonumas. Nes ėjimas su lazdomis – ne tik raumenis sutvirtinantis ir sąnarius pramankštinantis užsiėmimas, bet ir širdies darbą gerinanti mankšta. Ėjimas, atsispiriant lazdomis, įdarbina daugiau nei 90 proc. viso kūno raumenų, tačiau neapsunkina nugaros ir sąnarių. Kiekvienas gali reguliuoti savo ėjimo tempą, dėl to nėra fizinio pervargimo. Už pagalbą jas gaminant norisi padėkoti Joniškio girininkijos girininko pavaduotojui Sauliui Pupiniui. Saulutė lydėjo visą kelią, tad vaikai šauniai nužygiavo 8 kilometrus. Maršrutas į Drąsutaičius pasirinktas atsižvelgiant į vaikų pageidavimą – aplankyti klasės draugą. Pakeliui užsukome į Nemeikšių dvaro vietą, sustojome prie 1941 metais sodinto ąžuolo, kuris tebeauga rapsais kvepiančiame lauke. Drąsutaičiuose smagu buvo aplankyti žemės ūkio bendrovei priklausančius žirgus trakėnes Kroatiją, prizininkę Euroviziją ir  hanoverį Konto. Sužavėjo Justo šeimos narių dėmesys žirgams, avims, buliams. Taip pat drąsutaitiškiai neabejingi grožiui. Visur skleidžiasi gėlės, nušienauta, tvarkinga. Ir žmonės besišypsantys, laimingi... O kai laimingi tėvai, laimingi ir vaikai.

Kad patirtum daug teigiamų emocijų, daug pinigų nereikia. Tereikia kūrybiškumo, entuziazmo ir susirasti draugų, kurie padeda išpildyti sumanymus. Nuoširdus ačiū mamoms Almai, Ivitai, Vilijai ir močiutei Danutei.

Tad kviečiame visus žygiuoti su savo, lietuviškomis lazdomis. Trečiokai sako, kad ėjimas su tokiomis lazdomis suteikia žvalumo, praskaidrina mintis ir pakelia nuotaiką.

 

Trečiokų mokytoja Jolanta Bytautienė

 


IŠVYKA Į KLAIPĖDĄ


 2015 M. MOKYKLOS GIMTADIENIS

 


„ĮDOMIOJI LOGOPEDIJA“ MŪSŲ MOKYKLOJE!

Š.m. gegužės 19 dieną mūsų mokykloje vyko tradicinis rajoninis renginys „Įdomioji logopedija“. Dalyvavo penkių mokyklų –  M.Slančiausko progimnazijos, Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinės mokyklos, Skaistgirio gimnazijos, „Saulės“ pagrindinės mokyklos ir Kriukų pagrindinės mokyklos –  komandos. Komandą sudarė 6 ketvirtokai.  Moksleiviai atliko įvairias užduotis, bendravo.


 2015 M. SPORTO ŠVENTĖ

 


KNYGNEŠIŲ ŽYGIS


PRADINUKAI SAUGAUS EISMO KONKURSE „ŠVIESOFORAS“

 

Balandžio 28 dieną pradinių klasių mokinių komanda dalyvavo rajoniniame saugaus eismo konkurse „Šviesoforas“. Sveikiname Vaidą Vaitekūnaitę (I klasė), Gabrielių Dulevičių (II klasė), Augustą Balčiūną (III klasė) ir Medą Danieliūtę (IV klasė) užėmusius garbingą II vietą.

Tad gegužės 8 dieną teko garbė atstovauti mokyklą regioniniame konkurse, kuris vyko Joniškio M.Slančiausko progimnazijoje. Atvyko 11 komandų nugalėtojų iš visos Šiaulių apskrities.  Po nuo­tai­kingo var­žybų ati­da­rymo ir komandų kapi­tonų burtų trau­kimo, koman­dos išsi­skirstė atlikti teo­ri­nių ir prak­ti­nių užduo­čių. Ypač daug suma­numo ir susi­kau­pimo parei­ka­lavo užduo­tys: kelio ženklų dėlionė, atšvaitų prak­ti­nis panau­do­ji­mas, video užduo­tys, vik­to­rina, užduo­tys kelių makete, kapi­tonų var­žy­tu­vės. Svar­biau­sia, kad ver­tin­to­jai buvo ne tik moky­to­jai, bet ir poli­ci­nin­kai. Ypač neramu buvo atlikti prak­ti­nes užduo­tis, kur, ste­bint poli­ci­nin­kams, moki­niai turėjo tei­sin­gai per­eiti san­kryžą ir kelią pės­čiųjų per­ėjoje prie mokyk­los. Moki­niai labai sten­gėsi, todėl dau­guma užduo­čių atliko pui­kiai, gavo gerus įver­ti­ni­mus ir sulaukė daug poli­ci­ninkų pagyrų.

Po įtempto darbo moki­niai turėjo gali­mybę pabend­rauti su poli­ci­nin­kais, apžiū­rėti poli­ci­jos spe­cia­liojo trans­porto prie­mo­nių pri­sta­tymą, pabend­rauti su sau­gaus eismo talis­manu „šunimi — poli­ci­ninku Amsiu“, susi­pa­žinti su pir­mos pagal­bos tei­kimu susižeidus.

Regioninės „Švie­so­foro“ var­žy­bos – tai geriau­sių rajonų komandų var­žy­tu­vės, todėl visi daly­viai buvo apdo­va­noti Lie­tu­vos nefor­ma­liojo švie­timo centro, Šiau­lių regio­ni­nių kelių, Joniš­kio savi­val­dy­bės, Joniš­kio rajono poli­ci­jos komi­sa­riato bei Mato Slan­čiausko pro­gim­na­zi­jos padė­kos raš­tais, dip­lo­mais, dova­no­mis ir sal­džiais pri­zais.

 

Mokytoja Jolanta


2015 M. DRAUGŲ DIENA BALSIUOSE 


ŠAUNIAUSI TREČIOKAI

 

Balandžio 17 dieną trečioje klasėje vyko konkursas „Šauniausias trečiokas 2015”. Džiaugiamės, kad palaikyti vaikų atvyko ir trys mamos. Esame labai dėkingi ir vertinimo komisijos narėms Gitanai ir Sandrai.

Rytas išaušo gražus, bet vaikams buvo labai neramu. Laukė užduotys, kurias įveikus tampama šauniausiu. Smagu juo tapti, bet ir labai atsakinga. O užduotys buvo ne pačios lengviausios. Nustebino vaikų ir jų mamų išradingumas, kai buvo pristatomi pagaminti patiekalai. Tai ir „Pakvaišę kukurūzai“, ir „Kepti vorai“, ir „Žalabinas“, ir „Svajonių sala“, ir „Vaikystės pasaka“, ir „Stebuklingi grybukai“, ir „Širdelė“. Skanumėlis neišpasakytas...

Vaikai taip pat turėjo įrodyti, kad moka skaičiuoti, skaityti, piešti, vaidinti, sukti lanką, šokinėti per šokdynę, geba greitai apsirengti ir atsakyti į įvairius suktus klausimus. Tikri išminčiai!

Įveikę visas užduotis ir surinkę daugiausiai taškų šauniausiais trečiokais tapo:

AUGUSTAS BALČIŪNAS IR KAMILĖ MAČIULYTĖ.

Sveikiname!

 

Trečiokų mokytoja Jolanta


 SUŠILDANTIS ,,SNIEGO GNIŪŽTĖS “ KAMUOLYS  RIEDA, RIEDA...

 

Balandžio 10-12 dienomis dalyvavome „Sniego gniūžtės stovykloje Žagarės gimnazijoje.  Projekto „Sniego gniūžtė“ veiklą skatina moksleivius įdomiai gyventi, pramogauti ir nevartoti kvaišalų. Į stoviklą atvyko svečiai iš Klaipėdos, Oriogalos, Skaistgirio, Joniškio. Jaunimas būrėsi į grupeles ir bendravo nuotaikingoje  stovykloje.

Lauksime kitų susitikimų. Dalinsimės įspūdžiais, kursime naujus planus, džiaugsimės šiltu bendravimu.

 

Elena Čoj  Joniškio r. Kriukų pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė,  LKJBS „Žingsnis“ Kriukų skyriaus ,,Sniego gniūžtės“ judėjimo koordinatorė


TREČIOKAI RESPUBLIKINĖJE KONFERENCIJOJE

Balandžio 09 dieną Pakruojo „Žemynos“ pagrindinėje mokykloje vyko respublikinė pradinių klasių mokinių metodinė – praktinė konferencija „Augu sveikas“. Trečiokai Augustas ir Kamilė skaitė pranešimą „Mokomės gyventi sveikai“. Pristatė jau trečius metus iš eilės vykdomus klasėje savaitinius sveikatinimo projektus. Konferencijoje taip pat dalyvavo mokiniai iš Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių, Pasvalio ir Joniškio mokyklų. Buvo įdomu klausytis pranešimų apie vaistažoles, daržoves ir vaisius, dantukų priežiūrą, sporto šventes su tėveliais bei pamatyti atliktų įvairiausių tyrimų rezultatus. Vaikai buvo apdovanoti rėmėjų dovanėlėmis (prekybos tinklas IKI, EUROVAISTINĖ, agentūra – visos Lietuvos vaikai Pakruojo labdaros ir paramos fondas). Džiaugiamės, kad pradinukai jau daug žino, kaip augti sveikiems.

Trečiokų mokytoja Jolanta


 ,,SAVAS‘‘ SAVAIP PRIEŠ PATYČIAS

Kovo 23 − 27 dienomis daugelį šalies ugdymo įstaigų sujudino VšĮ  ,,Vaikų linijos‘‘ inicijuota kampanija ,,Be patyčių‘‘. Kriukų pagrindinės mokyklos Forumo teatro grupė ,,Savas‘‘ taip pat atsiliepė į šią iniciatyvą. Tiesa, kiek netipiškai... Kriukiečiai, posirodymo M. Slančiausko progimnazijoje, sumanė Joniškį nustebinti organizuodami socialinį eksperimentą draugiškumo ir tolerancijos tema. Teatro savanoriai pasklido po miestą nešini nusišypsoti, pasisveikinti arba pasakyti sau komplimentą skatinančiomis spalvotomis kortelėmis. Abejonių, ginčų ir įvairių situacijų apsvarstymo grupėje prieš tai būta daug – juk nežinia, ką gali išgirsti savo adresu su tokia kortele priėjęs prie nepažįstamo žmogaus. Po atidaus pasiruošimo, eksperimentui vis tik ryžtasi. Ir nepasigailėta. Rezultatai ir patirtos emocijos pranoko lūkesčius.

Ypač šiltai kriukiečius ,,priėmė‘‘ į Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centrą atėję rajono gyventojai. Jie mielai šypsojosi ir negailėjo komplimentų nei sau, nei jaunuoliams. Gal todėl, kad negalavimų ar ligų prispaustam žmogui palaikymo visada labai reikia.

Gatvėse malonesni buvo vyresnio amžiaus joniškiečiai. Jie mielai sveikinosi, šypsojosi, bet ilgai galvodavo, už ką būtų galima save pagirti. Sakyti sau komplimentus kažin kodėl prastai sekėsi beveik visiems. Nors, tiesą sakant, vėliau jaunieji savanoriai prisipažino, kad vyrai apskritai sulaužė jų įsivaizduojamus stereotipus, nes vis tik rasdavo, ką gražaus apie save pasakyti, netgi sulaukusieji garbingo amžiaus. Žinoma, kalbintų merginų traukti už liežuvio šiuo klausimu nereikėjo...

Gerą valandą drumstę mieste ramybę, savanoriai išdrįso pašnekinti netgi policininkus, bet, užuot nubaudę, pastarieji idėją suprato ir išdrįso save apdovanoti linksmais komplimentais. Taigi, ne tokie jau tie policininkai ir nuožmūs. Bent jau mūsiškiai, joniškiečiai.

Pačių įdomiausių reakcijų sulaukta ,,Maximoje‘‘ ir savivaldybėje. Skubantys į parduotuvę žmonės dar buvo kalbesni, bet ,,Maximoje‘‘ kalbos dovana virsdavo prekėmis, nuolaidomis ir skaičiukais. O štai savivaldybėje, įstaigoje, kur įvairūs interesantai nuolat varsto ten dirbančių duris, ši graži jaunimo iniciatyva kai kur išvis nebuvo suprasta. Antrame, trečiame ir ketvirtame aukšte dirbę specialistai juos aplankiusius kriukiečius sutiko maloniai ir atlaidžiai, o kai kurie pirmojo aukšto kolegos nesuprato, ko šie dėmesio ištroškę jaunuoliai čia blaškosi ir trukdo dirbti.

Nepaisant vieno kito nesusipratimo, šių eilučių autorė ir ,,Savas‘‘ aktoriukai, tądien prakalbinę apie šimtą sutiktų joniškiečių, įsitikino, jog Joniškio krašto žmonės draugiški ir nuoširdūs.

,,Savas‘‘ visą savaitę prieš pat atostogas veikė ir mokykloje. Kartu su klasių seniūnų taryba savanoriai pozityviąsias užrašų korteles nešiojo po mokyklą ir miestelio įstaigas, taip skatindami būti draugiškais ir netoleruoti patyčių. Vieną dieną patys drąsiausieji vilkėjo ir tokiais užrašais papuoštus marškinėlius. Penktadienį veiksmo savaitę ,,Be patyčių‘‘ forumiečiai užbaigė aktų salėje parodydami porą etiudų patyčių tema iš pačių mokinių gyvenimo.

                                               Forumo teatro grupės ,,Savas‘‘ vadovė L.Eitkevičienė


KALBĖKIME   TAISYKLINGAI

Dvi šaunios penktokės – Agnė Zablackytė ir Karolina Kazakevičiūtė įsitraukti į respublikinę veiksmo savaitę ,,Be patyčių‘‘ sugalvojo visai kitaip. Merginos atkakliai rinko įvairius dažnai jaunimo kalboje vartojamus anglicizmus, netaisyklingos rašybos, slengo pavyzdžius, jaunimo rašomose SMS žinutėse vartojamus trumpinius – anglų, rusų, lietuvių kalbų mišinio pavyzdžius ir, pasikonsultavusios su mokytoja, vertė juos į lietuvių kalbą. Tokie žodeliai kaip „omg“, „dk“, „jsn“, „mldc“, „dwj“, „krč“, „ok‘‘ dažniausiai iššifruotini tik jaunimo ir iš tiesų teršia kalbą. Todėl merginos sumąstė, jog tokiu neįprastu būdu gali savo bendramoksliams padėti ,,prisiminti‘‘ lietuviškus žodžius ir taip paskatinti juos nesityčioti iš gimtosios kalbos.

Jaunimo vartojamą kalbą tiriantys mokslininkai, tokie kaip danų profesorius J. N. Jorgensenas ar lietuvė dr. Loreta Vaicekauskienė, teigia, kad moksleiviai netaisyklingai vartoja kalbą sąmoningai. Pasak mokslininkų, taip jaunuomenė bando prisitaikyti prie grupės, siekia išskirtinumo, ,,kietumo‘‘. Juk pažeisdamas bendrinės kalbos normas tu tik parodai, kad gali būti kitoks, nepriklausomas... Kai kurie kalbininkai tikina, jog toks jaunimo žaidimas kalba gali būti traktuojamas kaip rimtas argumentas, kad jauni žmonės yra kūrybingi ir raštingi, nes geba labai greitai rašyti ir taip pat greitai perskaityti atsiųstą SMS. Tačiau ar tikrai jie rašo be klaidų ir teisingai perskaito ilguosius lietuvių kalbos balsius? Ką jūs galvojate apie tokią jaunimo kalbos vartojimo tendenciją? Siūlyčiau padiskutuoti apie tai mokyklos tinklalapio forume.

O Karolinai ir Agnei belieka padėkoti už gražią iniciatyvą.

                                                                      Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja L.Eitkevičienė


MUMS NEBAISŪS PAVASARIO DARBAI!

Kovo 19 dieną trečios klasės mokiniai dalyvavo netradicinėje pasaulio pažinimo pamokoje. Ji vyko klasės seniūno Augusto kieme Kriukuose.

Pavasarinė saulutė džiugina ne tik žmones, bet ir augalus, medžius. Į pagalbą gamtai, ypač prieš Žemės dieną, išskubėjo trečiokėliai. Labai smagu, kad įvairioms idėjoms nuoširdžiai pritaria tėveliai. Šį kartą padėjome medeliams nebijoti saulutės – juos balinome mirkytų kalkių mišiniu. Tikėjomės nubalinti bent keletą medelių, bet pavyko nubalinti visus. Ir užtrukome tik vieną valandą. Kiek džiaugsmo galima patirti dirbant ir kiek daug nudirbti! Ypač su gera kompanija!

Po darbų lauke žaidėme įvairius žaidimus, kepėmė dešreles, valgėme ir kūrėme planus, kaip dirbsime ir kitais metais! Mylėti gamtą reikia ne žodžiais, o darbais!

 

Trečiokų mokytoja Jolanta


„BATAI‘‘ SUŽAVĖJO

Kovo 18 dieną aštuntokai vyko į laikinai iš Naisių į Šiaulius persikėlusį profesionalių teatrų vaikams ir jaunimui festivalį ,, Teatras pas mus ir mes jame‘‘. Festivalio organizatorių Šiaulių dramos teatro aktoriaus A.Žvinio, Naisių vasaros teatro ir renginio mecenato R.Karbauskio dėka visi spektakliai žiūrovams buvo nemokami. Keturias dienas įvairių žanrų spektakliai ir juose vaidinę aktoriai kvietė jaunuosius žiūrovus pajusti bent dalelę teatro magijos. Kriukiečiai labiausiai norėjo pažiūrėti Klaipėdos jaunimo teatro spektaklį ,,Batai‘‘ – puikią muzikos, ritmikos ir judesio sintezę. Spektaklyje batai atgyja - tampa savitais personažais, jie keliauja gyvenimo keliu kartu su juos avinčiais žmonėmis, todėl žino ir gali papasakoti daugybę įvairiausių istorijų...

Aštuntokams spektaklis taip patiko, kad pasirodė net per trumpas.

                                                                               Aštuntos klasės auklėtoja L.Eitkevičienė


KRIUKUOSE AKCIJA „VALOM“

Praėjusį savaitgalį grupė aktyvių, savo gimtąjį miestelį ir jos gamtą mylinčių Kriukų pagrindinės mokyklos aštuntokų, lydimi auklėtojos Ligitos Eitkevičienės, išsiruošė į pavasarinę Šešėvės upelio švarinimo akciją ,,Valom‘‘. Visuomeniškai nusiteikę moksleiviai prieš pradėdami darbą nė neįtarė, kad iš vandens ištrauks tiek daug žmonių sumestų šiukšlių. Išvalę beveik keturis kilometrus miestelį juosiančio upelio, jie surinko virš dešimt maišų įvairiausio šlamšto. Daugiausia tai buvo plastiko ir stiklo buteliai, polietileniniai maišai, plastikiniai maišeliai, metaliniai buities apyvokos reikmenys ir net padangos. Pastarųjų kai kur net nebebuvo įmanoma išvilkti.

Ne visur ir pati upė noriai leidosi išvaloma – sąžalynai, krūmai, brūzgynai kaip reikiant nuvargino jaunuosius aktyvistus.

Tokia akcija, kai imamasi valyti upės vagą, kriukiečių vaikų sugalvota pirmąsyk, bet, greičiausiai, ne paskutinį.

Aštuntokų auklėtoja L. Eitkevičienė


AŠTUNTOS KLASĖS NAKVYNĖ MOKYKLOJE

 


 

PENKTOKAI IŠBANDĖ „ATRASK“ SERIJĄ

Leidykla „Šviesa“, praėjusiais metais pristačiusi pirmuosius Z kartai pritaikytus naujos serijos ,,ATRASK‘‘ mokomuosius komplektus, šiemet tęsė pradėtą veiklą ir mokyklų klasėms visoje Lietuvoje suteikė galimybę dalyvauti šios serijos naujų priemonių turinio išbandymo projektuose. Iš viso šiemet ,,Atrask‘‘ serijos mokomuosius komplektus ryžosi išbandyti 80 mokyklų. Kriukų pagrindinės mokyklos penktokai taip pat dalyvavo šiame projekte ir išbandė lietuvių kalbos 5 klasei, lietuvių literatūros 5 klasei ,,Atrask‘‘ seriją. Mokomoji medžiaga juose taip sukomplektuota, kad leistų vaikams patiems įsitikinti, jog mokymasis tiriant yra malonus, kūrybiškas, įtraukiantis ir įdomus. Siekiama, kad mokymosi veiklą mokiniai pradėtų nuo problemos išsiaiškinimo, nežinomų duomenų radimo, informacijos įvertinimo iki savo mokymosi įsivertinimo, taip pat išmoktų atlikti užduotis savarankiškai ir bendradarbiaudami su kitais.
Mokytojas tokioje pamokoje yra patarėjas, kūrėjas, organizatorius: iškelia probleminį klausimą arba siūlo probleminę situaciją, mokiniai diskutuoja, išsiaiškina, ką jau žino ir ką dar turėtų sužinoti, kad išspręstų problemą; tuomet jie renka informaciją iš įvairių šaltinių, ją analizuoja, atrenka, sistemina, apibendrina, daro išvadas, priima sprendimus, o pabaigoje – įsivertina veiklos procesą ir rezultatus.

Po bandomųjų pamokų penktokai ir jų lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja L. Eitkevičienė atliko rimtą tiriamąjį darbą ir įvertinę mokomųjų komplektų turinį, užduotis bei iliustracijas išsiuntė tyrimo atsakymus vadovėlio leidėjams.

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja L. Eitkevičienė

 

5klatrask


KOVO 11-ĄJĄ – TRADICINĖ OLIMPINĖ MYLIA

Jau penktus metus iš eilės mokykloje Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena švenčiama netradiciškai – visai mokyklos bendruomenei bėgant olimpinę mylią. Šiemet į šį renginį gausiai įsijungė ir seniūnijos komanda. Kiekvienas olimpinės mylios bėgikas buvo apdovanotas pačių mokinių per technologijų (mokyt. D.Butkienė ) ir etikos (mokyt. L. Eitkevičienė ) pamokas sukurtomis trispalvėmis apyrankėmis, kurias, pagal Lietuvos mokinių parlamento, Lietuvos moksleivių sąjungos, Švietimo ir mokslo ministerijos vykdyto projekto ,,Lietuvai ir Man‘‘idėją, privalu ryšėti tol, kol pačios susidėvi. Iš viso kriukiečiai, palaikydami šią šaunią jaunimo iniciatyvą, nupynė 62 apyrankes.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja L. Eitkevičienė


PRADINUKAI SPORTAVO PRIEŠ KOVO 11-ĄJĄ


KRIUKŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE SVEČIAVOSI ŠIAULIŲ VYSKUPAS


 PAMOKA APIE KŪRYBIŠKUMĄ 6 KLASĖJE


 TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA ŠIAULIUOSE

2015 m. kovo 6 d. trys 7 kl. mokinės E.Vyšniauskaitė, N.Bertulytė, V.Dičkalnytė kartu su dailės mokytoja D.Butkiene ir informacininių technologijų mokytoja V.Ruseckaite dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Moksleivių matematikos, informacinių technologijų ir ekonomikos projektiniai darbai“. Šios konferencijos plenarinis posėdis įvyko Šiaulių Universiteto bibliotekoje, o darbas sekcijose – Šiaulių Universiteto MIF (matematikos ir informatikos fakultetas). Po plenarinio posėdžio apžiūrėjome stendinius pranešimus, „robotų trąsas“, matėme didžiausią Lietuvos knygą, skenerį, kuriuo skenuojamos knygos ir vėliau padaromas tų knygų elektroninis variantas. Susipažinome, kaip kompiuterinė Sibelius programa naudojama notografijai. Poto mūsų mokyklos mokinės skaitė pranešimą „Integruotų projektų patirtis“ ir gavo padėkas.

IT mokytoja Vaida Ruseckaitė


 TREČIA VIETA

Po pergalės rajono meninio skaitymo konkurse, mūsų mokyklos aštuntokių šešetukas: G.Juškevičiūtė, G.Skirvainytė, G.Juozaitytė, G.Rubšlauskytė, D.Urbonavičiūtė ir Ž.Urbonavičiūtė vasario 21 d. atstovavo Joniškio rajoną regioniniame meninio skaitymo konkurse Kupiškyje. Į Gimtosios kalbos dieną vykusį gražų renginį susirinko daugiau nei aštuoniasdešimt konkurso dalyvių ir jų mokytojų. Pasak konkurso vertinimo pirmininkės, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Teatro katedros docentės Danutės Vaigauskaitės, pirmiausia ne konkuruoti, o pasidžiaugti vienas kitu ir pasidalinti patirtimi visi čia atvyko. Ir, tikrai, jaunieji lietuviško žodžio puoselėtojai dėmesingai klausėsi kiekvieno pasirodymo, kiekvienu žavėsjosi ir kiekvienam dėkojo gausiais aplodismentais. Mūsų merginos iš publikos taip pat sulaukė ne vieno gražaus atsiliepimo už jaudinantį pasirodymą. Komisija kriukiečių lieteratūrinę kompoziciją ,,Rentgeno nuotrauka‘‘ taip įvertino neblogai – pelnyta garbinga trečia vieta.

 


MEILĖ TĖVYNEI KITAIP

Šalies Prezidentė Dalia Grybauskaitė jau ne pirmus metus ragina Valstybės atkūrimo dieną minėti sumaniai, išradingai ir tam pasitelkti išmonę. Kriukiečiai tai daro jau 23-ą kartą sukviesdami visus į tradicinį krepšinio turnyrą. Kitaip tariant, švenčia visa seniūnija, jei ne žaidėjais būdami, tai ne ką mažiau svarbiais sirgaliais. Turnyro iniciatoriumi nuo pat jo pradžios yra Kriukų pagrindinės mokyklos direktorius Vytautas Baltramaitis, visas komandas priimantis po mokyklos stogu ir varžyboms kasmet suburiantis dar ir pačios mokyklos komandą.

Šiemet visus, susirinkusius į šventę, savo dalyvavimu pagerbė ypatingas svečias – Seimo narys Vitalijus Gailius su šeima. Iš Kriukų kilęs V.Gailius ne tik pasveikino vietinius sportininkus su svarbia valstybine švente, įteikė padėką ir krepšinio kamuolio formos tortą organizatoriams, bet ir į turnyrą atsivežė savo komandą, atkakliai ir ryžtingai susirungusią su senaisiais turnyro ,,vilkais‘‘. Linkėdama gražios ir prasmingos šventės, turnyro pradžioje į kaimo bendruomenių atstovus kreipėsi Kriukų seniūnijos seniūnė A.Impolienė. Ji - dar viena tokio pobūdžio renginio ( ir daugelio kitų seniūnijos renginių) įkvėpėja ir palaikytoja. Šį kartą dovanojusi rengėjams krepšinio kamuolį, ant kurio autografus paliko svečiai ir žaidėjai.

Po trumpo montažo, iškilmingo vėliavos pakėlimo ir žuvusiųjų pagerbimo prie Lietuvos nepriklausomybės paminklo, prasidėjo atkaklios varžybos, aistros virė aikštelėje ir už jos ribų. Dunksėjo kamuoliai, sirgaliai palaikė žaidėjus, džiaugėsi gražiais rezultatyviais metimais. Tvarką aikštelėje palaikė ne pirmus metus šiame turnyre teisėjaujantys Darius Milaknis ir Tomas Jonaitis. Pagaliau paaiškėjo nugalėtojai-jais tapo Darginių komanda. Tritaškių mėtymo varžybose 1-ą vietą pelnė Gediminas Petniūnas, Baudų-Nerius Vilimas (abu priklauso nugalėtojų komandai).

Mokyklos moksleiviai ta proga dalyvavo tradiciniame dailaus rašto konkurse. Pagal savo galimybes stengėsi kuo dailiau parašyti tekstą, skirtą savo Tėvynei.

Kas gali būti bendro tarp sporto ir valstybinės šventės? Daug kas. Jokios rungtynės neįsivaizduojamos be azarto, sveikų ambicijų, palaikymo, komandos vienybės ir sutarimo. Argi ne to paties linkėtume savo tautai?

 


PARODA IŠ CENTŲ


PRADINUKAI PIEŠĖ LAISVĖS KELIĄ

 


DAINUOJANTIS   VALENTINAS

 

Vasario 13 d. mokykloje skambėjo muzika, mirguliavo raudonos širdelės, ore sklandė džiugi ir kupina meilės atmosfera. Turbūt nereikia aiškinti, kodėl visa tai? Taip, tądien šventėme šv. Valentino dieną.

Po dviejų pamokų visi 5 – 10 klasių mokiniai mokytojams surengė malonią staigmeną – po mokytojų kambario langais sudainavo net dvi serenadas. Toks netikėtią netikėtą mokinių dovaną mokytojai įvertino vaikus apiberdami saldainiais.

Vėliau, pasibaigus pamokoms, aktų salėje mokyklos mokinių taryba organizavo pusiau rimtą, pusiau nerimtą valentinišką viktoriną ,,Moksliukai myli moksliukes‘‘, skirtą meilės dienai ir artėjančiai Lietuvos valstybės atūkimo dienai pažymėti. Po gražios kovos, pasak vertinimo komisijos pirmininko mokyklos direktoriaus Vytauto Baltramaičio, vaikinai džentelmeniškai nugalėtojų titulą atidavė merginoms.

Tuo šventė nesibaigė, kas netingėjo, noro turėjo, kojas galėjo iki valios raityti mokyklos šokiuose.

 

Mokinių savivaldos kuratorė mokytoja L. Eitkevičienė

 


IT KONKURSAS JONIŠKIO ŽŪM

Vasario 5 d. Joniškio ŽŪM įvyko tarprajoninis IT konkursas „Čia pildosi mūsų svajonės“. Į konkursą atvyko septynios dešimtųjų klasių mokinių komandos, kurias sudarė keturi mokiniai ir juos atlydėję mokytojai, tai: Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos, Žagarės gimnazijos, Pakruojo rajono Linkuvos gimnazijos, Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos, Joniškio rajono Kriukų pagrindinės mokyklos, dvi Joniškio Žemės ūkio mokyklos komandos. Kriukų pagrindinę mokyklą atstovavo dešimtokai: Viktorija Trumpytė, Aurimas Glinskis, Nerijus Vilimas, Erikas Trinka. Konkurso dalyviai turėjo atlikti keletą užduočių. Pirmiausiai jie turėjo pristatyti savo komandą, vėliau, naudodamiesi fotoaparatu, mokiniai fotografavo mokyklos vaizdus ir kūrė lankstinuką apie Joniškio ŽŪM. Trečioji užduotis buvo teoriniai IT klausimai.

Pirmąją vietą laimėjo Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija, antrąją – Pakruojo rajono Linkuvos gimnazija, trečiąją – Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla.

Visi konkurso dalyviai ir juos atlydėję mokytojai buvo apdovanoti suvenyrais ir gavo padėkas. Išvyka buvo įdomi, nes išbandėme savo jėgas IT konkurse, susipažinome su Joniškio ŽŪM aplinka, mokinių, besimokančiųjų Joniškio ŽŪM, veikla.

IT mokytoja Vaida Ruseckaitė

 


AŠTUNTOKŲ   STOVYKLA

Vasario pradžioje aštuntokai mokykloje su(si)organizavo dienos stovyklą ,,Mokausi bendrauti su kitais‘‘. Didelių ir ypatingų tikslų nebuvo išsikelta – mokėmės iš naujo pažinti savo bendraklasius, išgirsti patys save, išklausyti kitus, juos pamėginti suprasti ir, nugalint savo ego, priimti ne visada patogią ar patinkančią kito klasioko nuomonę. Bendrystė ir jos teikiamas džiaugsmas buvo pagrindinis šios stovyklos tikslas. Iš dvidešimties aštuntokų stovyklauti panoro net šešiolika jaunųjų nenuoramų.

Technologijų, spartos bei kaitos kupiname pasaulyje, taip sumaniai sugebančiame įsiurbti kiekvieno individualumą, beveik nelieka laiko apmąstyti patį save, ypač, jei esi jaunas, skubantis ir žingeidus... Gal todėl pirmąjį stovyklos vakarą mokytojos I.Gylytės vestas jogos užsiėmimas kiekvienam jame dalyvavusiam buvo it balzamas sielai. Vaikai pabandė įsiklausyti į savo kūną ir mintis, suprasti save, įsileisti būties harmoniją. Juolab, kad prieš tai būta ne ką įspūdingesnio fraktalų piešimo užsiėmimo, kurį stovyklautojams vedė mokyklos socialinė pedagogė S.Rudienė. Nuščiūvę ir susikaupę vaikai plušėjo prie savo darbų, atidžiai spalvino kiekvieną iškalbingą piešinio lopinėlį. Pasibaigus abiems užsiėmimams, vieningai nutarta, jog stovyklavimo pramogos, reikalaujančios tylos, susikaupimo, pasinėrimo į save, taip pat labai įdomios, vertingos ir netgi būtinos.

Vėliau visų laukė vėlyva vakarienė, kurią merginoms privalėjo paruošti klasės vaikinai, bet, į pagalbą suskubus auklėtojai, jiems teko tik smagiausia vakarieniavimo užduotis – išplauti indus. Likusią vakaro dalį vyko žaidimai, istorijų pasakojimai, atviri pasikalbėjimai ir smagi visos klasės pasirinkto filmo peržiūra.

Ryte papusryčiavę aštuntokai neleido laiko veltui ir visi kartu ėmėsi piešinių projekto ,,Kelias per Lietuvą‘‘ vykdymo. Čia jaunieji dailininkai eksperimentavo ir piešdami rankomis, ir taškydami dažus teptuku, ir perkurdami vienas kito piešinį.

Stovykla pasibaigė, bet tik šįsyk...

                                                                                         Aštuntokų auklėtoja L. Eitkevičienė


 LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

Šiemet sausio 13 – ąją, Laisvės gynėjų dieną, mokyklos bendruomenė paminėjo kiek netradiciškai. Mokyklos languose nedegė atminimo liepsnelės, vietoje to, visiems pradinių klasių mokiniams ir penktokams mokyklos klasių seniūnų tarybos nariai vedė pirmąją pamoką apie Laisvę. Vyresniųjų klasių atstovai trumpai papasakojo mažiesiems apie kruvinuosius tos įsimintinos nakties įvykius, priminė jų pačių praėjusiais mokslo metais sukurtas mintis apie Laisvę ir paprašė nupiešti piešinį, skirtą žuvusių už tautos laisvę atminimui. Piešinį pradinukai piešė lapą pasidalindami pusiau – kaip draugiškumo ir vienybės simbolį.

Vėliau mokyklos foje surengta minėtų pradinių klasių mokinių darbų parodėlė.

Mokinių savivaldos koordinatorė L.Eitkevičienė

 


KAS YRA KŪRYBA?

Tokį klausimą sau išsikėlė šeštokai, kai per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas vieną po kito ėmė gvildenti grožinės literatūros kūrinius apie kūrybiškumą ir kūrimą. Jauniesiems tyrinėtojams nedavė ramybės klausimas, kaip žmonės kuria, ar viską galima laikyti kūryba, ar visi žmonės kūrybiški ir ką iš viso galima vadinti kūryba?

Joks tyrinėjimas neteks prasmės, jei nemėginsi pats atlikti bent kelių eksperimentų. Tą supratę, šeštokai pirmiausia patys ėmėsi jaukintis inoringą kūrybos fėją – kūrė eilėraštukus. Ilgai sukę galvas, rimavę, repetavę, taisę ir braukę jie parašė po eilėraštuką žiemos tema. Visi kaip susitarę vėliau tvirtino, jog kūryba – labai sekinantis, varginantis, bet kartu ir džiaugsmingas procesas. Ypač, kai pamatai savo darbo vaisius... Po šio tyrimo etapo šeštokai pateikė išvadas, jog paprasčiausia, pasak vieno V. V. Landsbergio herojaus, yra eilėrašyba, sunkiau eiliuoti ir jau visai neįmanomai sudėtinga – kurti. Bet kaip atskirti, kas yra kas? Čia ir vėl reikėjo eksperimento. Kiekvienas privalėjo pademonstruoti savo kūrybiškumą. Šiame tyrimo etape nenugalimu pasirodė S. Bračkus. Jis, pasirodo, moka groti liežuviu ir gomuriu. Fantastika!

Tačiau ir čia šeštokams dar ne viskas buvo aišku, todėl jie suorganizavo klasės diskusiją kūrybos tema ,,Valanda su Greta‘‘ . Diskutuodami vaikai prisiminė menų rūšis, aiškinosi, kodėl vieni būna dainingi, kiti gražiai piešia, o tretiems ką nors eiliuotai parašyti - vieni niekai. Kiekvienas diskusijos dalyvis dalinosi mintimis apie labiausiai jam patikusią knygą, aptarė, kaip kuriami fimai ir nusprendė, kad kurti gali kiekvienas, nesvarbu kokia bebūtų jo profesija. Juk, pavyzdžiui, kepėjas suka galvą, kaip gražiau papuošti tortą, kirpėjas ieško naujų šukuosenų, vairuotojas visaip dabina savo automobilį ir, ir...

Diskusijai pakrypus profesine linkme, galų gale nutarta, kad nėra pasaulyje nei nekūrybingų žmonių, nei nekūrybingų profesijų. Beje, ruošiantis diskusijai, keletas šeštokų taip pat bandė įsijausti į tam tikros profesijos atstovo vaidmenį. Greta mėgino paragauti žurnalistės duonos, Žilvinas - fotografo, Ernestas – rašytojo.

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja L. Eitkevičienė


RAJONINĖ FOTOGRAFŲ PARODA „AUGU GRAŽIOJE ŠALYJE"


Sostinės menų studija „Linksmos spalvos“ir Vilniaus vaikų biblioteka ,,Saulutė”organizavo antrąjį respublikinį vaikų ir moksleivių piešinių konkursą „Apšerkšniję mūsų žiemos“, vertinant atsižvelgė į kūrybiškumą, originalumą, įdomų, savitą temos pateikimą.

Kriukų pagr. mokyklos „Dailės studijos“ nariai, išgirdę apie šį konkursą, noriai reiškė savo mintis piešiniuose....Etninių žiemos švenčių vaizdavime 7-9 metų vaikų amžiaus grupėje pirma vieta teko Medai Danieliūtei už piešinį „Trys karaliai“, o gamtos grožio žiemą perteikime- antra vieta Gintarei Venckutei už tapybinę kompoziciją „Žiemos pasaka“. Šaunuolės:)

Dailės mokytoja

apserksnijeziemos

 


 Respublikiniame dailės, technologijų ir dorinio ugdymo konkurse-parodoje „Po angelo sparnu“ Vilniaus Žirmūnų gimnazijoje dalyvavo ir mūsų mokyklos moksleivių kurti piešiniai...

Vertinimo komisija 5-8 klasių grupėje antrąją vietą skyrė Rimantei Dičkalnytei už piešinį „Mano angelas“, o 9-12 kl. grupėje Odetos Ramonaites darbasKeliaujantis angelaslaimėjo pirmąją vietą. Konkurso organizatorių diplomu apdovanota ir 10 klasės mokinė Gabrielė Gaižutytė.

Sveikiname laureatus ir dėkojame visiems dalyvavusiems konkurse.

poangelosparnu


 SVEIKATA - BRANGIAUSIAS TURTAS!

 

Kas rytelį mūs mokykloj,

 

Valgom pusryčius valgykloj.

 

Geriam sultis ir jogurtą,

 

Valgom sūrį ir agurką.

 

O vėliau po pusrytukų,

 

Skubame valyt dantukų.

 

Šveičiam, plaunam ir skalaujam,

 

Nes švaros vis reikalaujam.

 

Vaikštom po mokyklą tiesiai

 

Ir visiems mes sakom šviesiai:

 

-Maistas, sportas, sveikata

Ir gyventi – pramoga!

(autorius Augustas 3 kl.)

Lapkričio 24-28 dienomis trečios klasės mokiniai vykdė sveikatos stiprinimo projektą „Nebūk kreivas! Dovanok šypseną!“. Tai jau trečiasis projektas, kuriam ruoštasi labai atsakingai.

Kalbėta apie sveiką maistą, mielai jo valgyta. Ypač vaikams patinka saugotis nuo ligų nešiojant su savimi česnaką. Kiekvieną dieną mokėmės taisyklingai valytis dantukus. Apie jų priežiūrą pasakojo sveikatos specialistė R.Jeskevičienė. Labai džiaugėmės, kad galėjome apsilankyti VŠĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centre pas burnos higienistę S.Kvyklienę. Vaikai ne tik sužinojo apie burnos higieną, bet galėjo ir paliesti įvairius instrumentus, kuriuos naudoja odontologai. Taip pat buvome pakviesti apsilankyti naujai įrengtose instrumentų dezinfekavimo patalpose. Džiaugėmės, kad galėjom aplankyti ir senai pažįstamą kineziterapeutę jos darbo vietoje (praėjusiais metais ji lankėsi pas mus). Apie taisyklingą laikyseną mielai sutiko papasakoti ir biologijos mokytoja D.Rupulevičienė. Esame labai dėkingi ir mokytojai I.Gylytei, kuri jau antri metai bendradarbiauja ir mielai pamoko jogos pratimų, kurie padeda vaikų organizmams stiprėti. Projektas baigtas tradiciškai. Šiais metais dailės užsiėmimas buvo smagus, nes ne tik patys šypsojomės, bet ir pagaminome šypsenas kitiems.

 Tad šypsokimės ir tikrai būsim sveikesni! Dar kartą ačiū mielai bendradarbiavusiems žmonėms! Dovanojame Jums šypsenas!

 

Projekto vadovė J.Bytautienė

 

Mano dantukai balti

 

Ir šypsenėlė graži.

 

Auga dantukai sveiki,

 

Jei jie prižiūrimi.

 

Rytą ir dieną valau,

 

Dar vakare išvalau.

 

Džiaugias dantukai visi,

 

Nori jie būti sveiki.

 

(autorė Fausta 3 kl.)

 

 


   BEBRO VARŽYBOS 2014

Lapkričio 11-14 d. įvyko 11-asis tarptautinis informacinių technologijų „Bebro“ konkursas. Jame dalyvavo 24985 Lietuvos mokyklų mokiniai.

Mūsų Kriukų pagrindinėje mokykloje šis konkursas buvo suorganizuotas jau 10-ąjį kartą. Šiemet jame dalyvavo keturiasdešimt aštuoni 3-10 klasių mokiniai.

Geriausių rezultatų trečiokų tarpe pasiekė Justas Stonkus (83 taškai), o ketvirtokų – Meda Danieliūtė (104 taškai), Lukas Venckus (100 taškų), Rokas Galinauskas (79 taškai).

Tarp penktokų geriausiai sekėsi spręsti „Bebro“ užduotis Brigitai Kirnaitei (120 taškų), Karolinai Kazakevičiūtei (100 taškų), Agnei Zablackytei (100 taškų), Gabrielei Palmileraitei (92 taškai), Alanui Prušinskui (92 taškai), Dovidui Jankauskui (87 taškai), Aistei Ramonaitei (81 taškas), Gvidui Žalpiui (76 taškai). Tarp šeštokų geriausių rezultatų pasiekė Evelina Užkuraitytė (124 taškai), Greta Barauskaitė (89 taškai), Skirmantas Bračkus (88 taškai), Gabrielė Šaknevičiūtė (87 taškai). Septintokų tarpe gerai pasirodė abi dalyvės, t.y., Silvija Anilionytė (92 taškai), Evelina Vyšniauskaitė (68 taškai). Iš dešimties dalyvavusiųjų aštuntokų geriausiai sekėsi Valdui Miravičiui (108 taškai), Dianai Urbonavičiūtei (104 taškai), Ryčiui Mikšiui (98 taškai), Karolinai Savickaitei (96 taškai), Ernestui Butavičiui (84 taškai). Tarp devintokų daugiausiai taškų surinko Ovidijus Ramonas (89 taškai), o tarp dešimtokų – Edgaras Šerpenskas (107 taškai), Dovydas Anilionis (80 taškų), Aurimas Glinskis (79 taškai), Rokas Vaitekūnas (66 taškai), Viktorija Trumpytė (60 taškų).

Visiems dalyviams sėkmės ir iki kito konkurso!

 

IT mokytoja Vaida Ruseckaitė


SUŠILDANTIS ,,SNIEGO GNIŪŽTĖS“ KAMUOLYS

Joniškio r. Kriukų pagrindinė mokykla nuo 2002 m. dalyvauja ilgalaikiame tarptautiniame moksleivių ir jaunimo judėjime prieš žalingus įpročius ,,Snowball‘‘ (toliau „Sniego gniūžtė“). “Snowball” programa gimė JAV, Ilinojaus valstijoje, 1976 m. Jos įkūrėjas - Džekas Irvinas. Pavadinimas simbolizuoja vis naujus į programą įsitraukiančius dalyvius, kurių dėka šis sniego kamuolys rieda ir didėja. Tai prevencinis judėjimas, savo veikla siekiantis vyresniųjų klasių moksleivius ir paauglių problemoms neabejingus suaugusius suburti bendrai veiklai, pagrįstai nuoširdžiu tarpusavio pasitikėjimu ir savitarpio supratimu. Kriukų pagrindinėje mokykloje šis judėjimas nenutrūkstamai veržiasi į priekį - nuo 2008 m. mokyklos „Sniego gniūžtė“ tapo LKJBS „Žingsnis“ Kriukų skyriumi.

Mokyklos „Sniego gniūžtės“ veikloje dalyvauja 46 iš 120 moksleivių. Vykstame į rajono ir respublikines stovyklas, konferencijas, mokymus, patys organizuojame stovyklas ir visa tai aprašome ypatingajame mūsų veiklos „Metraštyje“.

Šių metų lapkričio 14 – 16 dienomis mūsų mokykloje organizavome stovyklą, kurioje dalyvavo mūsų mokyklos „gniūžtukai“, svečiai iš Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos, Joniškio rajono Žagarės gimnazijos ir Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokyklos. Stovyklą remė LR Sveikatos apsaugos ministerija, mokykla, moksleivių tevai.

Mokiniai būrėsi į grupeles ir bendravo nuotaikingoje stovykloje. Mokyklos sveikatos priežiūros specialistė Roma Jackevičienė papasakojo apie sveiką mitybą, išmokė skaičiuoti kūno masės indeksą. Užsiėmimą, vadovaujami lietuvių kalbos mokytojos Ligitos Eitkevičienės, stovyklautojams vedė ir mūsiškiai mokyklos Forumo teatro grupės ,,Savas‘‘ savanoriai aktoriai. Jie susirinkusiems pristatė spektaklį sveikos gyvensenos tema, diskutavo apie toleranciją ir pagarbą kitokiems, taip pat žaidė įvairius prevencinius žaidimus. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jovita Bertulienė mokė linijinių šokių.

Šaltas ruduo nė kiek neišgąsdino stovyklos dalyvių: juokavome, vaidinome, šokome, bandėme artimiau pažinti vienas kitą ir, žinoma, visi drauge kūrėme planus ateičiai.

        Elena Čoj Joniškio r. Kriukų pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė,

         LKJBS „Žingsnis“ Kriukų skyriaus ,,Sniego gniūžtės“ judėjimo koordinatorė