Specialusis pedagogas teikia pagalbą mokiniams, kuriems psichologinė pedagoginė tarnyba skyrė specialiojo pedagogo pagalbą. Pagalba teikiama lietuvių kalbos ir matematikos pamokų metu pagal dalyko mokytojo sudarytą programą.

Papildoma informacija