Projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas
gamtosprlogo2
Kriukų pagrindinė mokykla gavo 40 planšetinių kompiuterių SAMSUNG Galaxy Tab A T515 su 100 GB SIM kortelių ir 1 nešiojamą kompiuterį HP iš Nacionalinės švietimo agentūros, įgyvendinant projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir tecnologinių mokslų priemonėmis“ (kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Planšetės buvo skirtos mokiniams iš socialiai jautrių šeimų.   

INTEGRUOTA IT-FIZIKOS PAMOKA „ELEKTRINĖS GRANDINĖS"

2021 m. spalio 14 d. mūsų mokyklos 7 klasės mokiniai dalyvavo integruotoje IT-fizikos pamokoje „Elektrinės grandinės” (mokyt. V. Ruseckaitė ir G. Kardušienė). Mokiniai praktiškai susipažino su elektrinių grandinių veikimo principu – srovė teka uždaroje grandinėje. Jie jungė elektrines grandines, naudodamiesi mokomaisiais grandinių rinkiniais „Electronic Snap Circuits”, gautais pagal projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis".


Kriukų pagrindinė mokykla pagal  ŠAC projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" gavo 4 Arduino mikrovaldiklio maketavimo rinkinius. Esant karantino laikotarpiui, mokiniai neturėjo galimybės IT klasėje jungti šias grandines, tačiau, mokydamiesi nuotoliniu būdu,  jie žiūrėjo, klausėsi, analizavo video pamokas „Išmaniosios grandinės su Arduino“, kurias parengė UAB „Anodas electronics“ atstovai. 8 kl. mokiniai mokėsi elektronikos pagrindų, naudodamiesi video pamokomis „Mirksintis šviesos diodas“, Potenciometrai“, „RGB šviesos diodai“, „Daugiau šviesos diodų“, „Mygtukai“ ir kt. Tam, kad pradėti darbą su Arduino, reikia į kompiuterį įdiegti tam skirtą programinę įrangą, tvarkykles, paleisti programinę įrangą, įdiegti sukurtai grandinei programinį kodą. Visa tai praktiškai mokiniai galės išmėginti grįžę į mokyklos IT klasę.

IT vyr. mokytoja Vaida Ruseckaitė


BIOLOGIJOS PAMOKA 6-7  KLASĖJE

Pamokos tema „Tirpalų tyrimas indikatoriais”. Naudojant indikatorius yra atliekami įvairūs tiriamieji darbai. Mokiniai noriai atlieka tyrimus, domisi vykstančiais pakitimais medžiagose, moka naudotis ph skale, aptariame, kur tai panaudotume buityje, maisto gamyboje, dažant natūralaus pluošto audinius, velykinius kaiušinius ir t. t… Jaučiamas didelis susidomėjimas tiriamaisiais darbais visose klasėse.

Biologijos vyr. mokytoja Danutė Rupulevičienė


MOKOMIEJI GRANDINIŲ RINKINIAI INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ BŪRELYJE

Mūsų mokykla pagal  ŠAC projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" gavo „Electronic Snap Circuits” mokomuosius  grandinių rinkinius, kuriuos naudojame informacinių technologijų būrelyje. Su šiais rinkiniais galima sukurti daugiau nei 300 eksperimentų su daugiau nei 60 dalių. Į komplektaciją įeina dalys: jungiamieji laidai, slenkantis jungiklis, rezistorius, mikrofonas ir kondensatoriai. Rinkiniai patogūs tuom, kad nereikia lituoti laidų. Pagal gamintojų pateiktus elektrinių grandinių jungimo pavyzdžius 5-6 kl. mokiniai jungė elektros grandines, naudodamiesi rinkinių detalėmis. Mokiniams patiko ši veikla, jie džiaugėsi rezultatais – jungiklio paspaudimu užsidegančia elektros lempute, besisukančiu malūnėliu, pasigirstančiu sirenos garsu ir pan.

IT vyr. mokytoja Vaida Ruseckaitė


PROJEKTO „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS" BIOLOGIJOS PAMOKA

Kriukų pagrindinė mokykla dalyvauja ŠAC projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis".

2018 m. gegužės mėn. mokykla gavo priemonių už 2353.45 Eur. (du tūkstančius trys šimtus penkiasdešimt tris eurus 45 ct.) 1-4 klasėms ir fizikos mokymui. 2019 m. – elektroninių mokymo priemonių ir chemijos mokymo priemonių už 1413.28 Eur. (vieną tūkstantį keturis šimtus trylika eurų 28 ct.).

2019 m. spalio mėn. 8 kl. įvyko neformaliojo ugdymo biologijos pamoka „Įvairių augalų sėklų tyrimas”. Joje buvo stebimi augalų gemalai su lupa, organinių ląstelių sandara – su mikroskopu. Buvo naudojami preparavimo komplektai, Petri lėkštelės, pačių mokinių išaugintos agurkų ir pomidorų sėklos ir sėklos iš „Žaliosios stotelės” parduotuvės.


PRADINUKŲ TYRĖJŲ DIENA

Penktadienį balandžio 5 d. pradinukai „visa galva" pasinėrė į mokslo pasaulį. „Tyrėjų dienos" metu aplankė net 6 „laboratorijas", kur bandė pasigaminti žaismingą muilo gabalėlį, kaitinti cukrų, ir po to ragauti gautą rezultatą - karamelę. Kaitindami vašką - pasigamino dekoraciją velykų stalui, piešė ant popierinių servetėlių ir po to, užlašinę vandens, stebėjo, kas vyksta. Daug bandymų atliko su vandeniu - stebėjo difuziją, atmosferos slėgį, tank į- kai kurie bandymai jiems atrodė tarsi triukai. Spėjo kiek vandens lašų gali tilpti ant monetos, o po to bandė tai patikrinti.

Visi pavargo, bet daug sužinojo, eksperimentavo; daugelį bandymų žadėjo pakartoti namuose.


 gamtosprlogo2

MOKYKLA DALYVAUJA PROJEKTE „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“

Kriukų pagrindinę mokyklą jau pasiekė pirmoji ES ir LRV biudžeto lėšomis finansuojamo projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) 1–4 klasėms skirtų mokymo priemonių ir įrangos siunta. Iš viso per 2017 – 2019 m. 717 šalies mokyklų gaus 58 pavadinimų priemones, skirtas pasaulio pažinimo dalykui mokyti: stiklinius rinkinius, matavimo indus ir cilindrus, mėgintuvėlius, tiriamųjų darbų įvairių lėkštelių rinkinius, pipetes, piltuvėlius, Erlenmejerio kolbas, termometrus, lupas, mikroskopus, preparavimo rinkinius, gamtos tyrinėjimo rinkinius, žiūronus, naudingų iškasenų rinkinius, kompasus, optikos rinkinius, magnetus ir metalinių plokštelių rinkinius, elektros grandinės rinkinius, svarstykles, žibintuvėlius, mini meteo stoteles, puodus tiriamiesiems darbams, šaldiklius ir kitas priemones. Tam yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, iš viso – 6 950 880,43 eurų. Projektas turi 76 partnerius, kurie yra visos šalies savivaldybės ir 16 valstybinių bendrojo ugdymo mokyklų. Planuojama, kad 2019 m. pradžioje mokyklas pasieks ir 5–8 klasėms skirtos gamtos mokslų, technologijų dalykų mokymo priemonės ir įranga.

Papildoma informacija