2012/2013 M. M. ALTERNATYVIOJO UGDYMO INFORMACIJĄ RASITE SENOJOJE TINKLALAPIO VERSIJOJE (mokykloje esančiame diske).


http://www.veidas.lt/tradicinis-ugdymas-nesuspeja-su-pasaulio-pokyciais.


,,ALTERNATYVUSIS UGDYMAS’’ MINISTERIJOJE

Šių metų spalio 13 d. LR Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko Švietimo aprūpinimo centro ir partnerio Panevėžio rajono švietimo centro vykdomo projekto ,,Alternatyvusis ugdymas’’ pristatymas švietimo inovacijomis besidominčiai visuomenei „Pagalbos vaikui modeliavimas: institucinė ir tarpinstitucinė veikla". Minėtame renginyje dalyvavo ir mūsų mokyklos, dalyvaujančios šiame projekte, komanda.

Šis pristatymas buvo skirtas apibendrinti projekto patirtį ir rezultatus, matomus mokyklose, kuriose dvejus metus buvo taikytas Tinklinio bendradarbiavimo modelis. Renginio metu taip pat buvo galima sužinoti, kokia yra Tinklinio bendradarbiavimo modelio idėja, kas yra "vieno langelio" pagalbos vaikui sistema ir atvejo koordinatorius, koks yra pagalbos vaikui teikimo procesas asmeniniu, instituciniu ir tarpinstituciniu lygmenimis, kokią naudą modelio taikymas davė mokyklų bendruomenėms bei kokie yra mokyklos pokyčiai vaikų, mokytojų, tėvų akimis.

                                             Projekto ,,Alternatyvusis ugdymas’’ koordinatorė L. Eitkevičienė


 

AUtesiasi

                                           PROJEKTO VEIKLOS TĘSIASI

AUtesiasi2

Nors dvejus metus trukusio projekto ,,Alternatyvusis ugdymas‘‘ antrojo etapo aktyviosios veiklos ir mokymai jau praeityje, bet pats projektas toli gražu dar nesibaigia. Visos trys projekte dalyvavusios mokyklos, išbandžiusios tinklinio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais modelį, prasidėjus naujiems mokslo metams, gavo žinią apie galimybę tęsti pradėtas veiklas. Mokyklų komandos, kartu su projekto ekspertais bei konsultantais, yra pakviestos pagal pasirengtą kvalifikacijos tobulinimo programą organizuoti dviejų dienų gerosios patirties seminarus penkioms savo regiono mokyklų komandoms. Seminare mokyklos - projekto dalyvės modelį ketinančias išbandyti mokyklų komandas supažindins su Tinklinio modelio diegimo ypatumais.

Kita puiki žinia ta, kad spalio, lapkričio mėnesiais Kriukų pagrindinės mokyklos komanda, kartu su kitomis projekto ,,Alternatyvusis ugdymas‘‘ mokyklų komandomis, vyksta į stažuotę Suomijoje.

                             Projekto ,,Alternatyvusis ugdymas‘‘ koordinatorė mokykloje L.Eitkevičienė

 


 

SUSITIKIMAI SU PROJEKTO „ALTERNATYVUSIS UGDYMAS" EKSPERTĖMIS

2014 m. kovo 4 dieną mokykloje lankėsi projekto „Alternatyvusis ugdymas“ ekspertės S.Kriukienė (Panevėžio r. savivaldybės administracija) ir N. Kungienė (Šiaulių Jovaro progimnazija).

2014 m. balandžio 09 dieną - dr.O.Merfeldaitė (Mykolo Romerio universitetas) ir E.Stasiulienė (Švietimo konsultantė).

Aptartos metodinės rekomendacijos, baigiamieji projekto klausimai.


IŠVYKA Į KONFERENCIJĄ ŠIAULIUOSE

 Kovo 7 d. aštuntos klasės mokinys Giedrius Barauskas dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Moksleivių matematikos, informacinių technologijų, ekonomikos projektiniai darbai”. Konferencijos plenarinis posėdis įvyko ŠU bibliotekoje, o darbas sekcijose įvyko ŠU MIF (matematikos , informatikos fakultetas). Šią konferenciją organizavo Šiaulių Universitetas ir Šiaulių Simono Daukanto gimanazija.

 Mūsų mokyklos mokinys Giedrius Barauskas skaitė pranešimą apie IT-Kūno kultūros kūrybinį darbą „Krepšinis pas mus. 2013 m. Europos vyrų krepšinio čempionato apžvalga Slovėnijoje (Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės sudėtis, rezultatai)”, pademonstravo 8 kl. mokinių sukurtus darbus su Power Point, Adobe Photoshop programa. Konferencijos laikas šiek tiek užsitęsė, tačiau buvo įdomu pasiklausyti, pamatyti, kokius darbus atliko kitų mokyklų mokiniai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Latvijos mokyklų. Darbai buvo įdomūs, skirtingi. Kiekvienas konferencijos dalyvis gavo padėką.

 Beto užsukome ir į UAB „Minolita", kurioje dirbantys darbuotojai maloniai pademonstravo, kaip reikia išimti iš kopijavimo aparato ryškinimo mazgą, kur yra kaitinimo veleno tefloninė danga. Buvome ir UAB „Kompiuterių linija”, kur pasikonsultavome apie nešiojamųjų kompiuterių vaizdo gedimus.

 Giedrius ateity žada studijuoti informacines technologijas, todėl ši išvyka praplėtė akiratį apie naudojamas įvairias programas informacinių technologijų pamokose ir šiek tiek supažindino su praktiniu IT aparatūros remonto darbu, aplinka, specifika.

IT mokytoja Vaida Ruseckaitė


KRIUKŲ MOKINIAI: PROJEKTAS PADĖJO ĮGYTI PASITIKĖJIMO SAVIMI IR SUSIRASTI DRAUGŲ!

Besibaigiant antriesiems tinklinio bendradarbiavimo modelio išbandymo metams, projekto „Alternatyvusis ugdymas“ apsilankė Joniškio rajono Kriukų pagrindinėje mokykloje. Viešnagės metu šios ugdymo įstaigos atstovai papasakojo, kokių pokyčių įnešė šis modelis į vaikų gyvenimus. Kuo gi šis projektas labiausiai įsiminė mokiniams?

Penki tinklinio bendradarbiavimo modelio įgyvendinime dalyvaujantys jaunuoliai pasistengė prisiminti jiems labiausiai patikusius projekto įvykius. Pradžioje kuklindamiesi, drąsindami vieni kitus, vis žvilgčiodami į savo mokytojas, vėliau įsidrąsino ir prisiminimai, patirtys, įspūdžiai liejosi vienas per kitą. Skaitytojams pateikiame tai, kas buvo įdomiausia, kas labiausiai pasikeitė vaikuose ar jų aplinkoje jų pačių akimis.  

Filmuotos medžiagos stop kadras (iš kairės): Erikas, Viktorija, Gabrielė, Kamilė, Giedrius

Kamilė: „Man projekte buvo įdomiausia pildyti dienoraštį“
Kiekvieną savaitę vaikai turėjo pildyti internetinį dienoraštį, kurį paskaityti galėdavo tik projekto konsultantės. Vaikai išsipasakodavo, ką veikia ar ką planuoja veikti, kaip jaučiasi, ką galvoja, užduodavo įvairius klausimus ir sulaukdavo nuoširdžių atsakymų, gaudavo patarimų. Kai mokiniai susitiko konsultantes Panevėžyje vykusioje „Sniego gniūžtėje“, įsitikino, kad jos ir tikrame gyvenime yra malonios ir šiltos. „Kai rašai dienoraštį, atrodo, kad turėtum savo geriausią draugą, katro nepažįsti, bet katras visuomet išklauso ir atsako“, įspūdžiais dalijosi Kamilė. 
Kamilei dar patiko siekti savaitinio tikslo. Tokius tikslus kiekvieną savaitę užsibrėždavo visi projekte dalyvaujantys moksleiviai ir stengdavosi juos įgyvendinti. Viską vėliau aptardavo su savo atvejo koordinatoriumi. Jei tikslo nepavykdavo pasiekti, nieko baisaus, jį galima įgyvendinti kitą savaitę arba visai atsisakyti. Tik tai reikia nuspręsti pačiam!

Viktorija: „Man labiausiai patiko kiekvieną savaitę susitikti su savo koordinatore“.
Susitikęs su savo atvejo koordinatoriumi mokinys galėjo ne tik aptarti praėjusios savaitės planus ar suplanuoti būsimą veiklą, bet ir pasidalinti mokyklinėmis ar asmeninėmis problemomis, pasidžiaugti kad ir nedideliais pasiekimais ar šiaip užeiti pasisveikinti. Atvejo koordinatorius - tai asmuo, kuris, vadovaudamasis „vieno langelio“ principu, mezga vidinių ir išorinių partnerių tinklą.
Viktorijai dar labai patiko tvarkyti savo kaimo aplinką kartu su jos pačios iniciatyva suburta kaimo bendruomene ir mokykloje pravesti klasės valandėlę.   

Gabrielė: „Man labiausiai patiko susitikti su socialine pedagoge. Aptardavome viską, pažaisdavome
Pas socialinę pedagogę vaikai mokėsi atsipalaiduoti, mokėsi pažinti savo ir kitų žmonių jausmus, pasikalbėdavo apie kasdienius įvykius, mokyklos renginius, apie draugus. 
Gabijai dar patiko įvairūs mokykloje vykę užsiėmimai ir renginiai. 

Giedriui labiausiai įsiminė tai, kad jis tapo mokyklos DJ'umi. „Jaučiuosi atsakingas už aparatūrą, už viską“, sako vaikinas. Jei ne projektas, Giedrius, tikriausiai, nebūtų išdrįsęs juo tapti. Jis jau nebebijo klausti, domėtis, nebebijo išreikšti savo nuomonės ir patinka sau toks, koks yra dabar. 

Erikui patiko dalyvauti „Sniego gniūžtėje“.
Į Panevėžyje vykusį renginį atvyko visų trijų projekte dalyvaujančių mokyklų mokiniai. Tai buvo pati pirmoji jaunuolių pažintis. Visi džiaugėsi išplėtę savo draugų ratą ir susipažinę su projekto konsultantėmis. 
Erikui taip pat įstrigo projekto metu pagerėję jo bendravimo įgūdžiai. 

Aušra Mikulskienė

Projekto „Alternatyvusis ugdymas“ viešųjų ryšių specialistė

Info iš:

http://www.alternatyvusisugdymas.lt/index.php/apie-projekta/sritys/tinklinis-bendradarbiavimas/405-kriuku-mokiniai-projektas-padejo-igyti-pasitikejimo-savimi-ir-susirasti-draugu


 

SUSITIKOM PASIKALBĖTI...

   Diskusijomis, pokalbiais, vaikų pamąstymais ir dainomis apie Lietuvą paminėję sausio 13-ąją, 7-8 klasių auklėtojai, mokytojai, psichologė ir projekto „Alternatyvusis ugdymas“ komanda susitiko aptarti pasiektų rezultatų. Pasidžiaugta nuveiktais darbais ir neblogais pasiekimais. Be visos mokyklos bendruomenės susitelkimo ir noro padėti vaikams rezultatų nebūtų buvę.

  Tad projekto „Alternatyvusis ugdymas“ komanda nuoširdžiai dėkoja mokyklos mokytojams, vaikų tėveliams, socialiniams partneriams ir vaikams už norą ieškoti, atrasti ir pritaikyti.

 


ŠVENTINIAI PALINKĖJIMAI

Gruodžio 15 dieną Alternatyvaus ugdumo komanda susitiko puodeliui arbatos su globojamais projekto vaikais. Pasidžiaugėme nuveiktais darbais ir išsakėme daug gražių žodžių vieni kitiems. Ypač šildė širdį tai, kad žodžiai buvo išsakyti raštu. Smagu, kai dirbus kartu daugiau nei metus, galime pasakyti tik gerus žodžius draugui – atvejo koordinatoriui.


SEMINARAS JONIŠKYJE 

Gruodžio 19-20 dienomis projekto „Alternatyvusis ugdymas“ seminaras „Individualaus pagalbos vaikui veiklos planų rengimas. Veiklos vertinimas ir įsivertinimas“ mokyklų komandoms vyko Joniškyje. Susirinko Joniškio Kriukų pagrindinės mokyklos, Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokyklos ir Kauno jaunimo mokyklos komandos. Seminarą vedė S.Kriukienė (Panevėžio r. savivaldybės administracija), N.Kungienė (Šiaulių Jovaro progimnazija), dr.O.Merfeldaitė (Mykolo Romerio universitetas), E.Stasiulienė (Švietimo konsultantė), I.Sabaliauskienė (Panevėžio r. švietimo centras, projekto koordinatorė), dr. A.Lapėnienė (VDU Švietimo studijų centro mokslo darbuotoja), V.Lapėnas (Kauno dailės mokykla), D.Lukšytė (VDU Švietimo studijų centras).

Seminare susipažinta su pagalbos vaikui teikimo vertinimo ir įsivertinimo teoriniais modeliais, analizuota apie pagalbos vaikui teikimo išorinio vertinimo rezultatus bei numatytos pagalbos tobulinimo kryptys, praktiškai išbandyti skirtingi problemų identifikavimo būdai bei dalintasi gerąja mokyklų patirtimi, orientuotasi į veiksmingesnę tarpinstitucinių tinklų veiklą.

 


DAR KARTĄ VISI KARTU GRAŽŲ GRUODĮ...

Gruodžio 04 dieną, kartu su mokiniais aprengę mokyklą šventiniu rūbu, visi mokytojai susirinko bendrai diskusijai „Alternatyvaus ugdymo projekto vertinimas ir išorinio tinklo planavimas“.

Ligita Eitkevičienė glaustai pristatė projekto metu įgyvendintas veiklas bei pokyčių rezultatus. Elena Čoj supažindino su išorinio tinklo kūrimo specifika. O Jovita Bertulienė pateikė mokytojų bendruomenės svarstymui išorinio mokyklos tinklo kūrimo projektą. Ech, komandos entuziazmo ir žinių pakaktų dar vienai dienai. Bet padirbėję, pasitarę, mokytojai išėjo ir toliau „puošti“ mokyklos savo naujom žiniom ir gerais darbais. Smagumėlis, kai aplink vien gerumas ir draugystė! Ir tegul taip kasdien, taip kasmet, taip visados...

 

 


Tėvų ir vaikų gebėjimai atsiskleidė rankdarbių parodoje


EKSKURSIJA PO PAKRUOJO DVARĄ

Lapkričio 13 dieną projekto „Alternatyvusis ugdymas“ komandos nariai, vaikai ir jų tėveliai bendravo ir linksmai leido laiką Pakruojo dvare.

Tik atvykus pasitiko gidė, kuri ekskursiją pradėjo nuo trumpos dvaro istorijos. Sužinojome, kad Pakruojo dvarvietė pirmą kartą paminėta rašytiniuose šaltiniuose 1531 m.. Dvaro įkūrėjas ir pirmasis savininkas buvo Rietavi tijūnas M.Vakavičius. Pakruojo dvarą valdė kelios Ropų kartos: Teodoras (1783-1852), Hermanas (1810-1890), Leonas (1860-1940), Julius (1910-1944). Jau nuo barono Vilhelmo Ropo laikų dvare buvo plėtojamas prekinis ūkis, kuris duodavo daug pajamų. 1866 m. buvo įsteigta dvaro vaistinė, kuri aptarnavo 3956 gyventojus, buvo dvylikos lovų ligoninė. 1897 m. Pakruojyje veikė pavyzdinė kredito draugija, vadovaujama barono L. Ropo, 1909 m. dvare veikė alaus darykla ir garinis malūnas.  Po 1922 m. žemės reformos Ropų ūkis sumažėjo: jiems buvo paliktas dvaro centras ir 300 ha žemės. Dvare buvo atlikta melioracija, toliau plėtojama gyvulininkystė, sodininkystė, bitininkystė. 1940 m. dvarą pagal testamentą paveldėjo J. Ropas. Per karą dvare buvo įkurdintas vokiečių repatriacijos štabas. 1944 m. J. Ropas su karo pabėgėliais traukėsi į Vakarus ir, matyt, žuvo, nes apie jo likimą nieko nežinoma. Po karo Pakruojo dvare buvo įkurtas tarybinis ūkis. 1959 m. rūmai buvo remontuojami, juose iki 1979 m. veikė žemės ūkio technikumas, vėliau – žemės ūkio kadrų kvalifikacijos kėlimo mokykla. Šiuo metu rekonstruotuose Pakruojo dvaro pastatuose teikiamos apgyvendinimo, maitinimo, salių nuomos, renginių organizavimo, aktyvaus poilsio paslaugos, organizuojamos teminės ekskursijos ir pramogos. Siekiame Pakruojo dvaro sodybą padaryti veikiančiu „gyvu“ architektūriniu paveldu, kuris būtų skirtas bendruomenei.

Bene įdomiausia veikla buvo pasipuošimas dvariškais rūbais. Gaila, kad lauke lijo lietus, tad pasipuošus pasivaikščioti po parką nebuvo galimybės. Į šią pramogą noriai pasinėrė mergaitės ir koordinatorė Ligita bei socialinė pedagogė Sonata. Pavyko prikalbinti pasipuošti tik Giedriuką. Nuotraukose vaikai nuostabūs. Mamytės nepasidavė madų šėlionei. Nors vaikučius puošė entuziastingai. Ypač dukrą gražino Gabrielės mama Inga.

Prisimatavę, pasidemonstravę, buvom pakviesti į dvaro malūną. Pažiūrėjome filmą apie lietuvių kelionę su žemaitukais iki Juodosios jūros. Žavėjo žmonių ryžtas, pagarba vienas kitam, kaimyninių šalių žmonių geranoriškumas ir svetingumas. O istorija apie šuniuką Alšį, kritusį arkliuką privertė ir ašarą nubraukti.

O išvykstant G.Klimkevičius visus norinčius vaikus pajodinėjo ant žirgelio. Mamytė Inga neatsispyrė žirgo grožiui ir pabandė irgi pajoti. Visi apibėrėme komplimentais, nes jojo kaip profesionali jojikė.

Laikas, praleistas drauge neprailgo. Džiaugėmės vieni kitų draugija, bendravome, šmaikštavome ir šauniai pailsėjome. Galbūt tai nebus paskutinis kartas.

 

 Nuotraukas „Pakruojo dvare 2013 m. lapkritis" rasite nuotraukų galerijoje


 PROJEKTO „ALTERNATYVUSIS UGDYMAS" SEMINARAS „INDIVIDUALIOS PAGALBOS VAIKUI VEIKLOS PLANŲ RENGIMAS" MOKYKLŲ KOMANDOMS SPALIO 29-30 DIENOMIS

Spalio 29-30 dienomis projekto „Alternatyvusis ugdymas“ tinklinio modelio trys komandos susitiko Kaune, kur tobulino bendravimo ir bendradarbiavimo tarpinstituciniuose tinkluose gebėjimus, analizavo tarpinstitucinių tinklų veiklos ir valdymo teorinius aspektus, plėtojo  savianalizės ir refleksijos gebėjimus.

Kriukų pagrindinės mokyklos komanda grįžo pasisėmę naujos patirties ir begalinio noro judėti pirmyn.

 


 TARPTAUTINĖS MOKYTOJŲ DIENOS PROGA - RAJONINĖ KONFERENCIJA

Spalio 3 d. Joniškio kultūros centro II aukšto salėje vyko rajoninė konferencija „Mokydamiesi mes stiprūs“ Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Konferenciją oganizavo Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius kartu su Joniškio rajono švietimo centru.

Konferencijos dalyvius pasveikinti atvyko Joniškio rajono savivaldybės meras Gediminas Čepulis, savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Ingrida Mačiulienė.

Konferencijoje sulaukta svečių iš Švietimo ir mokso ministerijos. Pranešimą tema „Kas stiprina mokymąsi“ skaitė Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų biuro vedėjas Ričardas Ališauskas. Taip pat  LR švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė Jurga Zacharkienė, kuri kalbėjo tema „Joniškio rajono mokytojas šalies panoramoje“.

Tarp 13 dalyvių, skaitančių pranešimus, buvo ir Alternatyvaus ugdymo Tinklinio modelio projekto koordinatorė mūsų mokykloje Ligita Eitkevičienė. Ji skaitė pranešimą tema „Inovatyvus mokymasis alternatyviojo ugdymo projekte“.


KRIUKŲ MOKYTOJAI STAŽAVOSI PRANCŪZIJOJE


Jolant Bytautienė

Ligita Eitkevičienė 

Paskutinę birželio savaitę projekto „Alternatyvusis ugdymas“ Tinklinio bendradarbiavimo ir Komunikacinį modelį įgyvendinančios komandos, tame tarpe ir Kriukų pagrindinės mokyklos komanda, projekto vadovai bei Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai vyko į stažuotę Prancūzijoje, Pikardijos regione esančiame Somos departamento administraciniame centre, Amjene (Amiens). Šį darbinį vizitą padėjo suorganizuoti Prancūzijos Ambasados Lietuvoje Kalbos ir švietimo bendradarbiavimo atašė p. L.Obry (L. Aubry). Jis ėmėsi iniciatyvos ieškoti tinkamų kontaktų. Amjeno regionas pasirinktas kaip labiausiai vidinio ir išorinio bendravimo formomis ir patirtimi atitinkantis projekto esmę. Stažuotėje gausiam „Alternatyviojo ugdymo“ dalyvių būriui talkino Mokyklų tobulinimo centro mokymų koordinatorė Daiva Stasiulionienė.

Amjeno akademijoje švietimo darbuotojų delegaciją iš Lietuvos sveikino universiteto rektorius M. Beigneris (M. Beignier) ir nacionalinio švietimo akademinis direktorius M. Delakruzas  (M. Delecruze). Visos stažuotės metu pedagogais rūpinosi Amjeno akademijos tarptautinių ryšių koordinatorius P. Simonsas (P. Simmonds). ,,Alternatyviojo ugdymo“ projekto komandos  prancūzams pristatė savo įgyvendinamus modelius ir pirmųjų jų išbandymo metų pasiekimus. Tuo tikslu iš anksto pasirūpinta prezentacine metodine medžiaga prancūzų kalba.

Skaityti pranešimus lietuviams buvo pakviesti specialistai, turintys daugiausia patirties kuriant įvairaus švietimo sistemos lygmens vidinio ir išorinio bendradarbiavimo tinklus, daugiausia susiduriantys su specialiųjų poreikių vaikų (romų, kitataučių, gabių ) ugdymo problemomis, dirbantys prie programų, ugdant tokius vaikus, kūrimo. Per tris dienas išklausyti aštuonių lektorių  pranešimai apie Prancūzijos ugdymo sistemą, specialiojo bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo sekcijų darbą, ugdymo politiką negalią turintiems vaikams, gabių vaikų mokymą bei sėkmes ir nesėkmes Prancūzijos švietimo politikoje.

Dvi stažuotės dienos buvo numatytos edukacinei programai. Aplankytas prancūzų pasididžiavimas - Marguenterre Baie Šomme nacionalinis parkas, Amjeno ir Roeno (Rouen) katedros  bei šiaurės rytinė Lamanšo pakrantė. Kriukų komanda laisvu laiku aplankė gana originalius, turtingus savo ekspozicijomis Ž.Verno, G. Flobero muziejus, praplėtė žinias apie Žaną  D‘Ark.

Pasak P. Simonds‘o, prancūzai buvo sužavėti lietuvių smalsumu ir pedagoginių inovacijų įžvalgomis. Netrukus po vizito, Amjeno akademijos tarptautinių ryšių koordinatorius  ėmėsi ieškoti  naujų bendradarbiavimo galimybių su Lietuvos ugdymo įstaigomis.

 

 

Papildoma informacija