ESMINIAI POKYČIAI MOKYKLOS UGDYME

 2001/2002 m. m. - pirmieji dešimtmetės mokyklos metai (perorganizuota iš mažos vidurinės mokyklos). Yra 10 klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupė.

2009/2010 m. m. mokykloje mokėsi 183 mokiniai (89 mergaitės ir 94 berniukai). 

Tęsiame ankstyvąjį anglų kalbos mokymą II ir III klasėse. 

Esame įsivedę savo vertinimo sistemą V-X klasėse, kai įprastinis vertinimas derinamas su ideografinio vertinimo elementais. Šitaip tikimės skatinti moksleivių mokymosi motyvaciją, nes vertinamos ne tik žinios, bet ir pastangos. Taip pat esame sukūrę lankomumo apskaitos sistemą, įvedę žymėjimo simbolius. 
Mokykloje yra biblioteka, skaitykla, sporto salė, valgykla, kompiuterių klasė su 13 šiuolaikinių kompiuterių, fizikos, chemijos ir kt. kabinetai. 

2002/2003 m. m., 2003/2004 m. m. dalyvavome mokyklų tobulinimo programoje (MTP). Buvo renovuota mokykla 2003 m. 

2003/2004 m. m. mokyklai skirtas Geltonasis autobusas. 

Nuo 2005 m. pradėjome naudotis internetu per radijo ryšį. Interneto paslaugos tiekėjas LITNET. Mokykloje ir toliau diegiamos naujos technologijos, mokytojai ir moksleiviai naudojasi Internetu ir pan. 
2006/2007 m. m. Kriukų pagrindinė mokykla pateko į naują Mokyklų tobulinimo centro programą "Mokyklos lyderiai - 4". Joje dalyvauja 21 Lietuvos mokykla. Jų tarpe tik 3 pagrindinės. 
2007 m. pagal MTP programą mokykla gavo tarnybinę stotį FUJITSU SIEMENS. Ji atlieka terminalo funkciją. 
Nuo 2008 m. rugsėjo mėn. mokyklai tiekiamas šviesolaidinis internetas pagal RAIN projektą, kuris pasižymi didesne sparta ir kokybe nei internetas gaunamas radijo ryšiu. 
2008-2009 m. m. kai kurie mokytojai pradėjo dirbti pagal Atnaujintąsias Bendrąsias programas, todėl mokykla gavo 3 nešiojamuosius kompiuterius ir 1 projektorių. 
Mokykloje vyksta "Sniego gniūžtės" renginiai. Tai prevencinė programa prieš kvaišalų vartojimą. Vaikai mokosi bendrauti, pasakyti savo problemas. Jie įgyja informaciją apie kvaišalus, išklauso kitus, mokosi turiningai leisti savo laisvalaikį. 
Mokykla dalyvauja MTP+ programoje. Pagal "Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimo" projektą, kurio tikslas - kurti palankesnes sąlygas bendrojo lavinimo ir švietimo kokybės gerinimui, panaudojant šiuolaikinių technologijų teikiamas galimybes ir keliamas uždavinys - modernizuoti bendrojo lavinimo mokyklas, įrengiant šiuolaikinėmis technologijomis aprūpintas mokytojų darbo vietas, mūsų mokykla gavo įrangos ir baldų komplektą. Bazinį įrangos ir baldų komplektą sudaro stacionarusis kompiuteris (3 vnt.), nešiojamasis kompiuteris (4 vnt.), baldai (6 kompiuteriniai rašomieji stalai, 6 kėdės, 6 spintelės, 3 pertvaros tarp mokytojų darbo vietų, 3 vežimėliai kompiuterio procesoriui), daugiafunkcinis aparatas (1 vnt.), projektorius, dokumentų kamera (1 vnt.), mobili interaktyvioji lenta (1 vnt.), baltoji lenta (1 vnt.). Skirta patalpa, kur įrengtos mokytojų darbo vietos.

2010 m. gruodžio mėn. mokykla už  mokinio krepšelio lėšas pirko 16 stacionarių kompiuterių (vienas kompiuteris su monitoriumi, spausdintuvas Canon i-sensys LBP6000 lazerinis spausdintuvas dabar yra Plikiškių multifunkciniame centre), 14 monitorių, klaviatūtras, peles, garso kolonėles, vieną projektorių Canon LV-7280, 3 Canon i-sensys LBP6000 lazerinius spausdintuvus, 2 multifunkcinius įrenginius HP LaserJet M1212nf MFP, 2 nešiojamus kompiuterius DELL, LCD monitorius, 10 kompiuterinių stalų su kėdėmis.

2011 m. pagal projektą „Papildoma pagalba moksleiviams Joniškio rajone (VP1-2.3-ŠMM-05-K-01-020)“ buvo gauti 4 stacionarūs kompiuteriai su monitoriais, spalvotai spausdinantis lazerinis spausdintuvas Samsung CLP-320N, 2 televizoriai LG LD4.

2011 m. lapkričio mėn. už mokinio krepšelio lėšas mokyklos IT kabinetui buvo pakeista internetinio tinklo įranga.

2012 m. gruodžio mėn. mokykla už mokinio krepšelio lėšas pirko 5 stacionarius kompiuterius su monitoriais mokyklos bibliotekai.

2013 m. pagal projektą „Mes rūšiuojam“ mokykla užėmė I-ąją vietą ir gavo minkštąją dalį, žurnalinį staliuką, du minkštasuolius ir kelionę į Trakus.

2013 m. gautas pagal projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra VP3-2.2-ŠMM-07-V-01-004 (I etapas)“ su operacine ir programine įranga vienas nešiojamas hp kompiuteris, skirtas ugdymo karjerai specialistei profesinio orientavimo paslaugoms teikti.

2014 m. gruodžio mėn. mokykla už mokinio krepšelio lėšas pirko 3 HP LaserJet P1102 spausdintuvus, 3 stacionarius kompiuterius Komparsa su monitoriais, vieną projektorių BENQ, 5 garso kolonėles.

2015 m. gruodžio mėn. mokykla už mokinio krepšelio lėšas pirko 5 stacionarius kompiuterius Komparsa Atomik IS85E, vieną spausdintuvą Canon i-sensys LBP6020B, vieną spausdintuvą Canon i-sensys LBP6030B, du projektorius BENQ. Buvo pakeista IT kabineto įranga į virtualias darbo vietas su vCloudPoint S100 įrenginiais, pirktas kopijavimo aparatas, televizorius LG mokytojų kambariui.

2016 m. gegužės mėn. kaip valstybės turtas buvo gauti 5 nešiojamieji kompiuteriai Lenovo su laidinėmis kompiuterinėmis pelėmis ir krepšiais.

2016 m. gruodžio mėn. už mokinio krepšelio lėšas buvo pirkta du projektoriai Epson EB-X27, spalvotai spausdinantis rašalinis spausdintuvas Epson L805.

2017 m. vasarą gautas naujas mokyklinis autobusas „IVEKO DAILY“.

Papildoma informacija