eTWINNING PROJEKTAS „VIRTUALIŲ MOKYMO(SI) APLINKŲ PANAUDOJIMO GALIMYBĖS PAMOKOJE IR NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLOSE"


PROJEKTŲ SĄRAŠAS


2021mainaierasmus

Birželio 27 dieną dešimt mūsų mokyklos mokytojų pagal ERASMUS+ projektą „More Effective Education Throught Flipped Classroom Method" išvykome į Amsterdamą. Susipažinę su savo partneriais iš Turkijos ir įsikūrę judriojo miesto viešbutyje, aktyviai dalyvavome mokymuose ir studijavome apverstos klasės metodą. Po mokymų gavome sertifikatus, kurie patvirtina, kad apverstos klasės metodą esame puikiai įvaldę ir gebėsime šias žinias pritaikyti savo pamokose. Džiaugėmės šia neįkainojama patirtimi, nuostabiomis akimirkomis drauge bei gražiu miestu. Buvome maloniai nustebinti projekto organizatorių vakariene ir šiltu atsisveikinimu.

 


Turiningas savo veiklomis integruotas fizikos – dailės projektas „Visatos paslaptys“ džiugino atradimais, pasiekimais. Dalykų integracija motyvavo ir skatino pažinimo, saviraiškos poreikius, ugdė mokinių bendrąsias kompetencijas. Projektas skatino dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti. O šiandien komandinis darbas yra vienas iš efektyvaus darbo ypatumų!

Pasirinkta tema metų eigoje eksperimentuota įvairiose kūrybos srityse, stilistikose, išbandytos skirtingos technikos. Veiklos planuotos kartu su moksleiviais, tad sėkme džiaugėsi ir mažesnę motyvaciją turintys mokiniai.

   Mokiniai išties turėjo galimybę išvykoje į Molėtus, netradicinių fizikos, dailės pamokų veiklose, susitikime su tautodailininke D. Radavičiūte patirtus įspūdžius bei idėjas įgyvendinti įvairiapusėje kūrybinėje raiškoje. Visatos tema įkvėpė meninei veiklai net ir 5-8 kl. mokinius. Tarptautiniame jaunųjų dizainerių konkurse „Adata -2022“ pristatyta avangardinio meno kolekcija.

   Įžvalgomis, patirtimi pasidalinta bendruomenės renginyje Joniškio r. Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos filiale Kriukuose, tautodailės parodoje,  respublikinėje metodinėje – praktinėje  konferencijoje „Gamtamokslinis ugdymas: iššūkiai ir galimybės“ ir šalies dailės ir technologijų mokytojų metodinėje konferencijoje „Vaikai atranda meną“.

   Projektas skatino ne tik pažinti, kurti, bet ir susimąstyti apie mūsų santykį su gamta, žmogaus būties trapumą Visatos erdvėje.

apibendr


 

2021senasaliejus

Filmukas apie panaudoto aliejaus projektą

Papildoma informacija