PEDAGOGAI

(2018 m. rugsėjo 1 d.)

Šiuo metu mokykloje dirba 23 pedagogai.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas - Ligita Eitkevičienė, išsilavinimas aukštasis, lietuvių klb., mokytoja metodininkė. 

Eil. Nr. Vardas,  pavardė Ką dėsto Kvalifikacinė

kategorija

1. Egidija Augulienė Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja
2. Ligita Eitkevičienė Lietuvių klb. Metodininkė
3. Laima Kasiulienė Lietuvių klb. Vyr. mokytoja
4. Ona Švedienė Anglų klb. Vyr. mokytoja
5. Elena Veikalienė Tikyba Mokytoja
6. Irena Kenzgailienė Matematika Vyr. mokytoja
7. Vaidutė Dundulienė Geografija Vyr. mokytoja
8. Regina Katinienė Prad. ugdymas Vyr. mokytoja
9. Ilona Gylytė Prad. ugdymas Metodininkė
10. Ona Survilienė Prad. ugdymas Vyr. mokytoja
11. Angėlė Čepaitienė Prad. ugdymas Metodininkė
12. Vaida Zubavičienė Priešmokykl. ugdymas Mokytoja
13. Daiva Butkienė
Dailė, technologijos Metodininkė
14. Algimantas Gruodis Muzika Vyr. mokytojas
15. Darius Milaknis Kūno kultūra Vyr. mokytojas
16. Salomėja Laukutienė Social. pedagogė, etika
Vyr. mokytoja, mokytoja (etika)
17. Vaida Ruseckaitė Informacinės technologijos Vyr. mokytoja
18. Rita Ivaškevičienė Istorija
Vyr. mokytoja
19. Danutė Rupulevičienė Chemija, biologija, gamta, žmogaus sauga Vyr. mokytoja
20. Elena Čoj Spec. pedagogė, logopedė Metodininkė
21. Aldona Radvilienė Rusų klb., bibliotekininkė Vyr. mokytoja
22. Algimantas Budris Technologijos, piliet. pagrindai Metodininkas, mokytojas (piliet. pagrindai)
23. Gražina Kardušienė Fizika, ekonomika Vyr. mokytoja, mokytoja (ekonomika)

Papildoma informacija